Management Review

Prestatiebeoordeling herdefiniëren: een paradigmaverschuiving naar toekomstgerichte evaluaties

Managementevaluaties spelen een cruciale rol in het succes van organisaties omdat ze een systematische en uitgebreide 360-graden evaluatie van leiders in hun specifieke context bieden.

In een evoluerend landschap van prestatiemangement, zowel in de publieke als in de privésector, verliest de traditionele jaarlijkse evaluatie gericht op gedragingen en competenties snel haar relevantie.

Zonder de traditionele aanpak op te geven, kunnen we een totaal nieuwe dimensie toevoegen aan managementevaluaties. Naast het beschrijven van competenties aan de hand van een vooraf vastgestelde norm, voegen we een belangrijke factor toe voor succes in toekomstige functies. We helpen het verband tussen de complexiteit van een functie en de capaciteiten van een individu te begrijpen (en in kaart te brengen).

Verbeterd leiderschap

Onze management review service is ontworpen om de effectiviteit van leiderschap binnen jouw organisatie te verbeteren. Door leiderschapskwaliteiten, communicatie en besluitvormingsprocessen te beoordelen, helpen we leiders groeien en meer impact maken.

Verbeterde besluitvorming

Geïnformeerde besluitvorming vormt de basis van succesvolle organisaties. Met onze managementevaluatie bieden we kritische inzichten en gegevensgestuurde beoordelingen die je in staat stellen vol vertrouwen strategische beslissingen te nemen. Door beslissingen af te stemmen op de doelen van je organisatie, kan je betere resultaten behalen en je aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Toekomstgerichte beoordelingen

De moderne benadering van evaluatiegesprekken kijkt verder dan alleen de prestaties uit het verleden. Het gaat om het voorzien van toekomstig potentieel en aanpassingsvermogen. Bij VALPEO is onze aanpak uitgesproken toekomstgericht, zodat organisaties niet alleen kunnen reflecteren, maar ook kunnen anticiperen.

Om onze partners beter van dienst te kunnen zijn, heeft VALPEO een online Performance Appraisal Tool ontwikkeld, die tijdige en efficiënte 360° evaluaties mogelijk maakt. We definiëren prestatiecriteria in nauwe samenwerking met onze klanten, zodat relevantie en precisie gewaarborgd zijn.

Start vandaag nog met toekomstgerichte evaluatie met VALPEO.

De essentie van het individu

We hebben een model ontwikkeld dat veel verder gaat dan het beschrijven van competenties en het beoordelen van kennis en vaardigheden. Het gaat terug naar de essentie van het individu en die elementen die het mogelijk maken om iemand al dan niet als “competent” te omschrijven. Ze liggen vaak aan de basis van het gedrag dat men via competenties wil beschrijven.

Onze inzichten leren dat één factor in het bijzonder een sterke voorspellende waarde heeft voor succes in een functie, namelijk het vermogen om succesvol te navigeren door een zakelijk landschap met toenemende complexiteit. Dit is een zeer bepalende factor en heeft weinig te maken met intelligentie of academische opleiding.

Managementreviews zijn belangrijk bij het vormgeven van organisatieontwikkeling en carrièreplanning en zorgen voor een sterke leiderschapspijplijn voor de toekomst.

Hoe we je helpen

De volgende stap?

Leg vandaag de basis voor beter performance management.

Aansluitende diensten

Executive Search & Selectie

Successieplanning

Compensation & Benefits

Executive Interim Management

Leadership Assessement

Leaderhship Development & Coaching

Strategie
Mapping

Organisatieontwerp en -ontwikkeling

Ontmoet jouw VALPEO partners

Stephan Soens

José Veloso

Frank De Mey

Annemie Viaene

Annelies De Schepper

Pratik Chandaria

Wim De Mulder

Pascale Brants

Jean-Claude Lecoyer

Filip De Cuyper

Stefan Peetroons

Laura Perret

Richard Vincent

Hester Vermeyen

Dora Munteanu

Fabiaan Van Vrekhem

Catherine Maertens

2024-06-06T09:18:19+01:00
Go to Top