VALPEO Privacyverklaring

Dit privacybeleid beschrijft hoe VALPEO holding nv (BE 0783.777.420) VALPEO International nv (BE 0799.551.006) en Accord Group Belgium nv (BE 0431 718 690.) (“VALPEO”), Maenhoutstraat 77a, 9830 Sint-Martens-Latem, België, de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt verzamelt, gebruikt en beveiligt.

VALPEO is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen die voortvloeien uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u richten aan onze DPO:
Fabiaan Van Vrekhem


privacy@valpeo.com

Ga naar dit formulier om uw toestemming te wijzigen:
https://www.valpeo.com/gdpr/

1. Inleiding

Bij VALPEO (‘VALPEO’) nemen we de beveiliging van je persoonlijke gegevens serieus en willen we dat je op de hoogte bent van de manier waarop we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) beschrijft ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van Persoonlijke Gegevens verzameld door VALPEO. In dit Privacybeleid verwijst “Persoonsgegevens” naar alle informatie, waar of niet, over een persoon die kan worden geïdentificeerd (i) uit die gegevens, of (ii) van die gegevens en andere informatie waartoe de organisatie toegang heeft of kan krijgen.

Door met ons te communiceren, informatie aan ons te verstrekken, je in te schrijven of je aan te melden voor producten of diensten die door ons worden aangeboden, geef je toestemming aan VALPEO en hun respectievelijke vertegenwoordigers en/of agenten (“Vertegenwoordigers”) om je Persoonlijke Gegevens te verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken en te delen en deze Persoonlijke Gegevens door te geven aan VALPEO’s geautoriseerde dienstverleners en relevante derde partijen op de manier zoals beschreven in dit Privacy beleid.

Dit Privacybeleid is een aanvulling op, maar komt niet in de plaats van, enige andere toestemming die je eerder hebt gegeven aan VALPEO met betrekking tot je Persoonsgegevens en je toestemmingen. Dit is in aanvulling op de rechten die VALPEO wettelijk heeft om je Persoonlijke Gegevens te verzamelen, te gebruiken en/of openbaar te maken.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast om in lijn te blijven met VALPEO’s toekomstige ontwikkelingen, trends in de sector en/of wijzigingen in wet- en/of regelgeving.

Hierin leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, wat uw rechten zijn, hoe u deze kunt uitoefenen, enz.

2. Onze verantwoordelijkheden

Als je een geregistreerde VALPEO-gebruiker bent of een van onze onderzoeken invult, treden wij op als de beheerder van persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wij de middelen en doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bepalen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, zich bij ons registreert (als partner, klant of kandidaat) of zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of informatie aanvraagt over onze producten of diensten, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Als klant of leverancier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers.
 • Financiële transacties: te betalen bedragen door de persoon in het dossier
 • Schadeloosstelling: details van de gevraagde schadeloosstelling, de betaalde bedragen of andere vormen van compensatie.
 • Beroepsactiviteiten van de persoon in het dossier: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon in het dossier worden gebruikt of geleverd, zakelijke relaties.
 • Overeenkomsten en schikkingen: details van schikkingen of commerciële overeenkomsten, overeenkomsten over vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, details van agenten.

Als onderdeel van onze diensten Executive Search, Executive Interim Management en Assessments:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Persoonlijke gegevens: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, taal;
 • Meningen over persoonlijkheid of karakter;
 • Huwelijk of huidige samenlevingsvorm: naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, meisjesnaam van de echtgeno(o)t(e) of partner, datum van het huwelijk, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen, enz;
 • Gegevens van andere familieleden of verwanten: kinderen, personen ten laste, andere verwanten, nevenverwanten, ouders en nakomelingen;
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses: hobby’s, sport, andere interesses;
 • Lidmaatschappen (met uitzondering van professionele, politieke of vakbondslidmaatschappen): lidmaatschappen van liefdadigheids- of vrijwilligersorganisaties, clubs, verenigingen, organisaties, groepen, enz;
 • Academisch curriculum: overzicht van bezochte scholen, instellingen, universiteiten, type gevolgde cursussen, aangevraagde diploma’s, examenresultaten, andere behaalde diploma’s, beoordeling van de studievoortgang;
 • Vakbekwaamheid: certificaten en beroepsopleidingen, speciale rijbewijzen (chauffeur, enz.);
 • Werkervaring: professionele interesses, onderzoeksinteresses, academische interesses, specialisatieonderwerpen, onderwijservaring, consultaties;
 • Lidmaatschap/deelname aan beroepsorganisaties: details van de betrokken groepen, commissies of commissies, uitgevoerde functies, speciale interesses en samenvatting van deelname;
 • Publicaties: boeken, artikelen, rapporten, gepubliceerd audiovisueel materiaal;
 • Huidig dienstverband: werkgever, functie en beschrijving van de functie, rang, datum van indiensttreding, plaats van het werk, specialisatie of type bedrijf, arbeidsvoorwaarden, vorige functies en eerdere ervaring bij de huidige werkgever;
 • Aanwerving: datum van aanwerving, methode van aanwerving, bron van aanwerving, referenties, details over de proefperiode;
 • Beëindiging van het dienstverband: datum van vertrek, reden van vertrek, opzegtermijn, opzegvoorwaarden;
 • Carrière: vorige functies en werkgevers, perioden zonder werk, militaire dienst;
 • Lonen;
 • Bezittingen van het personeelslid: auto, gereedschap, reserveonderdelen, naslagwerken, andere zaken die eigendom zijn van de medewerker;

Als onderdeel van onze diensten op het gebied van Executive Search en Executive Interim Management:

 • Fysieke Beschrijving: Grootte, gewicht, haarkleur, oogkleur, onderscheidende kenmerken;
 • Uitgeoefende publieke mandaten: functies op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau of op federaal niveau, deelname aan regeringscommissies of -werkgroepen of reflectiegroepen;

Als onderdeel van onze diensten op het gebied van Executive Interim Management en Assessments:

 • Huwelijksregister: gegevens over eerdere huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van voormalige partners;
 • Als onderdeel van onze Executive Interim Management service;
 • Organisatie van het werk: huidige verantwoordelijkheden, projecten, gefactureerd uurtarief, planning, gewerkte uren.

Bij gebruik van onze website: uw IP-adres, surfgedrag, gebruikte zoektermen;

Via cookies (lees ook ons Cookiebeleid ): IP-adres, waarschijnlijke plaats van consultatie, tijd en dag van consultatie, welke pagina’s werden bezocht;

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief: uw e-mailadres.

We kunnen ook persoonlijke gegevens ontvangen van derden (zoals kredietinformatiebureaus) die wettelijk gerechtigd zijn om die informatie aan ons door te geven.

Automatisch verzamelde informatie: Zoals de meeste aanbieders van websites analyseren wij serverlogbestanden om statistische informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Dit type informatie wordt alleen op geaggregeerd niveau verzameld en omvat browsertypes, besturingssystemen, IP-adressen, verwijzende/exitpagina’s, platformtypes en datum/tijdstempels.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen om door ons aangeboden producten of diensten te ondersteunen. In de volgende paragrafen worden enkele manieren beschreven waarop wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken:

Uw verzoeken inwilligen – We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen. Als u contact met ons opneemt, kunnen we uw contactgegevens en correspondentie bijhouden en alle informatie die u in uw bericht verstrekt, gebruiken om op uw verzoek te reageren.

Zakelijk doel – Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze zakelijke doeleinden, zoals audits, interne communicatie met betrekking tot kandidaten en klanten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele activiteiten, het beheren van onze producten en diensten, het onderhouden en beveiligen van onze infrastructuur en voor inkoop en financiële transacties.

Informatieve berichten – VALPEO kan van tijd tot tijd informatieve e-mails, artikelen, white papers, voorstellen, orderbevestigingen en andere informatie met betrekking tot onze producten en/of diensten versturen. Af en toe, en met uw toestemming, kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken in persberichten en direct marketingmateriaal. We kunnen uw Persoonsgegevens, zoals e-mail- of postadressen, ook gebruiken om enquêtes uit te voeren.

Klantenservice – Je op de hoogte stellen van wijzigingen aan onze service, problemen oplossen via live chat of e-mail, inclusief bugfixes.

Marketingdoeleinden (met uw toestemming) – Om u e-mails en berichten te sturen over nieuwe functies, producten en diensten en inhoud. Wettelijke basis voor dit gebruik van gegevens: toestemming. Hier volgt wat elk van deze “rechtsgrondslagen” betekent: Toestemming = Je hebt duidelijk toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel.

Administratieve informatie – Wij kunnen uw Persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken om u belangrijke informatie te sturen over onze producten en/of diensten, wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie. We kunnen ook van tijd tot tijd contact met u opnemen om te controleren of uw Persoonsgegevens die we hebben verzameld, correct en actueel zijn.

Andere activiteiten – Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken om de levering van onze producten en/of diensten te verbeteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:

Extra activiteiten. In het kader van het leveren van onze producten en/of diensten gebruiken we persoonlijke informatie die we over kandidaten hebben verzameld om professionele mogelijkheden te identificeren die volgens ons interessant kunnen zijn. We kunnen van tijd tot tijd contact opnemen met potentiële kandidaten over dergelijke mogelijkheden. We kunnen ook van tijd tot tijd contact opnemen met personen om namen van of andere persoonlijke informatie over potentiële kandidaten op te vragen in verband met een zoekopdracht die we uitvoeren en voor marktonderzoeksdoeleinden.

We gebruiken ook persoonlijke gegevens om referenties te bevestigen en waar nodig opleidingen en achtergrondcontroles uit te voeren. We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen ook gebruiken om statistieken over diversiteit en andere statistische informatie over onze kandidaten en plaatsingsactiviteiten samen te stellen en openbaar te maken.

Extra activiteiten voor onze diensten. In het kader van het leveren van onze diensten aan onze klanten, kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken die we hebben verzameld door middel van beoordelingen die we over u hebben uitgevoerd.

Analyse – We kunnen informatie over u bewaren en gebruiken, inclusief bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, voor onderzoek, publicatie, ontwikkeling, benchmarking en normen, validatie, longitudinale studies, trendanalyse en om onze producten en/of diensten te verbeteren en uit te breiden of om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Elk gepubliceerd eindproduct kan al dan niet verwijzen naar grotere verzamelingen van individuen en zal u niet persoonlijk identificeren of resultaten bevatten die aan u kunnen worden toegeschreven.

Versleutelde gegevens – We kunnen uw persoonlijke gegevens een sleutelcode geven, wat betekent dat dergelijke gegevens worden ontdaan van alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (directe identificatoren) en worden vervangen door een sleutelcode om ongewenste of onbedoelde identificatie te minimaliseren. Dergelijke met een sleutel versleutelde informatie kan worden ontsleuteld met behulp van de sleutel, zodat je er weer mee geïdentificeerd kunt worden. We kunnen dergelijke informatie gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte “Analytics” hierboven en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Elk gepubliceerd eindproduct kan al dan niet verwijzen naar grotere verzamelingen van individuen en zal u niet persoonlijk identificeren of resultaten bevatten die aan u kunnen worden toegeschreven.

Geanonimiseerde gegevens – Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie anonimiseren op een zodanige manier dat het eindproduct u of een ander individu niet persoonlijk identificeert, bijvoorbeeld om standaarden te genereren per branche, geografie, niveau, etc., ons in staat te stellen lopende validatiestudies uit te voeren, rapporten samen te stellen en tijdschriftartikelen te publiceren om de kennisbasis van organisatie- en leiderschapswetenschap te vergroten. Dergelijke geaggregeerde of geanonimiseerde informatie wordt niet beschouwd als persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit Privacybeleid en we kunnen deze voor elk doel gebruiken.

Als onderdeel van onze Executive Interim Management service:

 • Personeelsadministratie: de werving en selectie van werknemers, de administratie van salarissen, toelagen, commissies en lonen en de toepassing van sociale wetgeving met de uitvoering van het contract als wettelijke basis.
 • Personeelsbeheer: evaluatie en opvolging van personeel en tussenpersonen en planning van opleidingen en loopbanen op basis van de uitvoering van het contract.
 • Werkplanning: de planning en opvolging van taken, werklast en prestaties met de uitvoering van de overeenkomst als wettelijke basis.

Als onderdeel van onze Executive Search service:

 • Voor wervings-, selectie- en ontwikkelingsdoeleinden door toekomstige werkgevers, het beheer van wervings- en HR-processen en elk verwant doel waarvoor u toestemming hebt gegeven voor verzameling, waarbij uw toestemming de legitieme basis vormt.

Als onderdeel van onze service Assessments:

 • Analyse van de kwaliteiten die nodig zijn voor een bepaalde functie, met uw toestemming als legitieme grondslag.

3. Openbaarmaking aan klanten, gelieerde ondernemingen, dienstverleners en anderen

Bekendmaking aan klanten – In het kader van het leveren van onze producten en/of diensten kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan klanten die onze producten hebben gekocht en/of onze diensten hebben gebruikt:

 • In het kader van het leveren van onze producten en/of diensten kan VALPEO beoordelings- en andere informatie bekendmaken aan de werkgever/klant die VALPEO heeft ingeschakeld en aan daartoe aangewezen personeel van de klant. Assessment en andere persoonlijke informatie verzameld door onze consultants of verstrekt door onze klant kan worden opgeslagen in een database en/of platform dat VALPEO naar eigen goeddunken geschikt acht, zodat onze klanten en/of bepaald personeel aangewezen door onze klanten toegang hebben zowel tijdens als na de afronding van onze opdracht. Als u onze assessments doet, zullen we uw assessmentrapporten niet zonder uw toestemming gebruiken voor het leveren van onze producten en/of diensten.
 • In het kader van het leveren van onze producten en/of diensten kunnen we Persoonlijke Gegevens van Kandidaten, inclusief de resultaten van assessments, verstrekken aan potentiële werkgevers die VALPEO hebben ingeschakeld om zoekopdrachten uit te voeren, of om bronnen te raadplegen.

Openbaarmaking aan VALPEO bedrijven – Onderhevig aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, kunnen je Persoonsgegevens openbaar worden gemaakt aan de bedrijven die gelieerd zijn aan VALPEO. Verder kan VALPEO van tijd tot tijd uw Persoonsgegevens bekend maken aan ons netwerk van onafhankelijke consultants die Diensten verlenen namens VALPEO voor de hierboven genoemde doeleinden.

Openbaarmaking aan dienstverleners – VALPEO werkt samen met derden, die diensten leveren die kunnen bestaan uit, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt zijn tot; website hosting en IT-ondersteuning en adviesdiensten; data-analyse; cv-verificatie; achtergrondcontroles; salarisadministratie; public relations diensten; advocaten, accountants en andere administratieve en back-up en beveiligingsdiensten. Als onderdeel van het leveren van deze diensten hebben dergelijke derden toegang tot uw Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen onze softwareontwikkelingspartners uw Persoonsgegevens gebruiken om hun technologie en onderzoek en ontwikkeling aan te passen, te verbeteren, te verfijnen en te valideren.

Bedrijfsoverdrachten – VALPEO behoudt zich het recht voor om alle persoonlijke informatie die we hebben verzameld van bezoekers, of die we anderszins verzamelen in verband met onze Diensten, te openbaren of over te dragen aan een derde partij, of in het geval van een verkoop van ons bedrijf of een van onze gelieerde bedrijven, of een fusie of consolidatie waarbij ons bedrijf of een van onze gelieerde bedrijven betrokken is, of een verkoop of overdracht van activa of een deel van ons bedrijf of het bedrijf van een of meer van onze gelieerde bedrijven.

Andere openbaarmakingen – VALPEO kan persoonlijke gegevens ook gebruiken of openbaar maken aan: (i) de toepasselijke wet- en regelgeving naleven; (ii) te reageren op vragen of verzoeken van openbare of overheidsinstanties, met inbegrip van instanties buiten het land waar u woont; (iii) te voldoen aan een geldig juridisch proces; (iv) de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van VALPEO, gebruikers van de Online Systemen of het publiek te beschermen; (v) ons in staat stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we mogelijk oplopen te beperken; (vi) onze Legal Disclaimer handhaven; (vii) onze Servicevoorwaarden afdwingen; of (viii) reageren op een noodsituatie. We kunnen en willen geen verantwoordelijkheid nemen voor het handelen of nalaten van derden, zoals klanten, inclusief de manier waarop zij gebruik maken van persoonlijke informatie ontvangen van VALPEO of van andere onafhankelijke bronnen.

4. Hoe zit het met echt gevoelige gegevens?

We verzamelen geen “gevoelige gegevens” over u (zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze/filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot uw seksleven of seksuele geaardheid en overtredingen of vermeende overtredingen), behalve wanneer we uw specifieke toestemming hebben of wanneer we verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan de wet.

5. Hoe zit het met de gegevens van kinderen?

VALPEO is een dienst gericht op en uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar of ouder. We richten VALPEO niet op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 18 jaar.

6. Aanvullende richtlijnen

VALPEO kan van tijd tot tijd speciale functies of promoties op de website sponsoren en aanvullende privacy informatie kan worden geplaatst. Deze privacy-informatie, voor zover strijdig met dit beleid, is van toepassing op die specifieke functie of promotie.

7. Uw privacykeuzes en -rechten

Het verstrekken van persoonlijke informatie aan ons is vrijwillig, maar als u bepaalde persoonlijke informatie niet verstrekt, kunt u mogelijk niet deelnemen aan onze website, producten en/of diensten.

 • U kunt cookies uitschakelen in uw browser door de instellingen te wijzigen.
 • U kunt cookies blokkeren door in uw browser een instelling te activeren waarmee u cookies kunt weigeren. U kunt cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser. Als je cookies uitschakelt, kun je de website blijven gebruiken en de pagina’s bekijken, maar zullen VALPEO en bepaalde diensten niet effectief werken.

U kunt contact met ons opnemen via support@valpeo.com als u bepaalde informatie wilt ontvangen over het al dan niet hebben van persoonlijke informatie over u en om een kopie van dergelijke informatie te verkrijgen.

Als je: (i) vragen wilt stellen over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens; (ii) uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of bij te werken; of (iii) verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd uit VALPEO’s database, neem dan contact met ons op via contact@valpeo.com. Houd er rekening mee dat we je alleen een niet-vertrouwelijke samenvatting van ons definitieve beoordelingsrapport kunnen geven, aangezien een dergelijk rapport vertrouwelijke klantinformatie bevat die we niet openbaar mogen maken. Je kunt verzoeken om verwijderd te worden uit VALPEO’s database door “Delete User” in de onderwerpregel van de e-mail te zetten en je volledige naam, VALPEO referentiecode en telefoonnummer in de body van de e-mail op te nemen.

We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen en het kan nodig zijn om contact met u op te nemen om ervoor te zorgen dat we de juiste informatie verwijderen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het verwijderen van uw gegevens uit onze database als die gegevens deel uitmaken van onze producten en/of diensten namens uw bedrijf. In dat geval kan het nodig zijn om uw verzoek te richten aan de directie van uw bedrijf. We zullen uw verzoek echter doorsturen naar de juiste persoon in uw bedrijf.

Mogelijk moeten we ook bepaalde informatie over u bewaren, zoals uw e-mailadres, om te voldoen aan opt-out- of soortgelijke verzoeken. Houd er rekening mee dat deze restinformatie achterblijft in VALPEO’s databases, toegangslogs en andere bestanden, die al dan niet persoonlijke informatie over jou kunnen bevatten. De restinformatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden. VALPEO behoudt zich echter het recht voor om van tijd tot tijd contact op te nemen met voormalige gebruikers van onze website, producten en/of diensten.

Uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar support@valpeo.com

U hebt recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren

Dit omvat het recht om ons om aanvullende informatie te vragen over:

 • De categorieën gegevens die we verwerken
 • De doeleinden van gegevensverwerking
 • De categorieën van derden aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt
 • Hoe lang de gegevens worden bewaard (of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen)
 • Uw andere rechten met betrekking tot ons gebruik van uw informatie
 • We zullen je de informatie binnen een maand na je verzoek verstrekken, tenzij dit een negatieve invloed zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen (bijv. de vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon). We laten het je weten als we om die reden niet aan je verzoek kunnen voldoen.

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken en ons uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens om u te profileren of om geautomatiseerde beslissingen over u te nemen.

 • We kunnen uw gegevens gebruiken om te bepalen of we u informatie moeten sturen die relevant voor u kan zijn (bijvoorbeeld e-mails aan u aanpassen op basis van uw gedrag). Anders is de enige omstandigheid waarin we dit zullen doen om de VALPEO service aan u te kunnen leveren.

Je hebt het recht om door ons ‘vergeten’ te worden

 • Je kunt dit doen door ons te vragen de persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen, als het niet langer nodig is dat we deze gegevens bewaren voor je gebruik van VALPEO.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw gegevens

 • Laat het ons eerst weten, zodat we de kans hebben om je zorgen weg te nemen.

8. Hoe veilig zijn de gegevens die we verzamelen?

VALPEO heeft redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen genomen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke informatie van gebruikers van onze website, producten en/of diensten die onder ons beheer vallen. Helaas is geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor het verzenden van persoonlijke informatie gegarandeerd 100% veilig.

We hebben de volgende maatregelen getroffen voor de beveiliging van uw gegevens;

 • De computers waarop gegevens worden verwerkt, zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord.
 • Alle computers zijn uitgerust met een Small Office Security-oplossing, die natuurlijk altijd “up-to-date” wordt gehouden en automatisch meerdere scans uitvoert. Alle Windows-installaties worden automatisch bijgewerkt. De installatie wordt minstens één keer per maand gecontroleerd en indien nodig handmatig gestart.
 • De gegevens worden opgeslagen op een deel van de schijf dat is opgezet als een “gegevenskluis”. Dit is versleuteld en kan alleen worden geopend na het opstarten van de computers + aanmelden bij Windows + openen van een wachtwoordkluis.
 • Om gegevensverlies bij verlies van de computers te voorkomen, maken we dagelijks back-ups naar een versleutelde cloudomgeving.
 • Alle wachtwoorden worden beheerd en opgeslagen in de cloudomgeving.
 • Onze werknemers worden volledig geïnformeerd over de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens en zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding.
 • Er worden geen gegevens op papier bewaard omdat online registratie mogelijk is en deze gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt is gecompromitteerd), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het gedeelte “Contact opnemen” bovenaan de homepage.

9. Waar slaan we de gegevens op?

Uw Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt, verwerkt, bekendgemaakt en overgedragen naar en binnen België en andere landen waar we activiteiten uitvoeren of dienstverleners inhuren. Door gebruik te maken van onze website, producten en/of diensten stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten het land waar u woont, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land.

Als we uw gegevens op deze manier doorgeven of opslaan buiten de EER, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

10. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

In het bijzonder:

 • Zakelijke boeken: 7 jaar in originele of elektronische vorm, waarbij de bewaartermijn ingaat op 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting van het boekjaar. Hier volgen we artikel III.86 van het Wetboek van Economisch Recht en artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 12/09/1983 tot uitvoering van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding van VALPEO.
 • Bewijsstukken: 7 jaar in originele of elektronische vorm, te beginnen met de bewaartermijn na de afsluiting van het boekjaar. Hier volgen we artikel II.86 van de Code of Economic Law.
 • Documenten die niet dienen als bewijs tegen derden:
  3 jaar
  in origineel of kopie, opnieuw met toepassing van artikel III.86 van het Wetboek van economisch recht.

11. Derden die uw gegevens verwerken

Technologiebedrijven maken vaak gebruik van derden om hen te helpen hun applicaties te hosten, met klanten te communiceren, hun e-mails van stroom te voorzien, enz.

Wanneer we dit doen, is het soms noodzakelijk dat we uw gegevens met hen delen om deze services goed te laten werken. Uw gegevens worden alleen gedeeld wanneer dit strikt noodzakelijk is en in overeenstemming met de waarborgen en goede praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij in de Verenigde Staten, nemen we stappen om ervoor te zorgen dat de organisatie in kwestie up-to-date gecertificeerd is met de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks die worden beheerd door de VS.
International Trade Administration (ITA) van het ministerie van Handel.

Hier volgen de gegevens van onze belangrijkste externe serviceproviders en welke gegevens zij verzamelen of wij met hen delen, waar zij de gegevens opslaan en waarom zij deze nodig hebben:

Derde partij         Link
Google Ads, Google-gebouw Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland Reclame Webanalyseservice Gclid, bekeken advertenties, cookie-ID, datum en tijd van bezoek, apparaatinformatie, geografische locatie, IP-adres, zoektermen, weergegeven advertenties, indrukken, online-ID’s, browserinformatie In Ierland en de VS 6(1)(1) GDPR https://policies.google.com/privacy?hl=en
Google Analytics, Google-gebouw Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland Reclame Webanalyseservice Google-client-ID, klikpad, datum en tijd van bezoek, apparaatgegevens, locatiegegevens, IP-adres, bezochte pagina’s, verwijzende URL, browsergegevens, hostnaam, browsertaal, browsertype, schermresolutie, besturingssysteem van apparaat, interactiegegevens, gebruikersgedrag, bezochte URL In Ierland en de VS 6(1)(1) GDPR https://policies.google.com/privacy?hl=en
Sendgrid, Twilio Germany GmbH,Rosenheimer Str. 143C81671 München, Duitsland E-mailverzendprovider voornamelijk gebruikt voor het verzenden van scanrapporten en facturen van Cookiebot (alleen betalende klanten) via e-mail E-mail adressen De EU en de VS 6(1)(1)(b) GDPR https://www.twilio.com/legal/privacy
Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen’s Green, Dublin 2; Intercom, Inc., een vennootschap uit Delaware met kantoor op 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, VS; Webchatdienst/chatfunctie op onze website Alle informatie die we ontvangen in de chatfunctie + type account In Ierland en de VS 6(1)(1) GDPR https://www.intercom.com/legal/privacy
Amazon Web Services EMEA SARL is de aanbieder van een AWS-aanbod, Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld of verwerkt via het AWS-aanbod. Webapplicatiehosting: opslag van code, opslag van bestanden.
Database hosting: opslag van softwaregegevens.
Alle gegevens die je invoert op app.VALPEO.com, coaching.VALPEO.com of in onze onderzoeken worden opgeslagen door Amazon Web Services. EU en Ierland   https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr

Cronofy : Amsterdam
Apollolaan 151
Amsterdam
1077 AR
Nederland

Vergaderingen organiseren: Cronofy is zowel een regelaar als een verwerker. We verzamelen (en beheren) de informatie van gebruikers die evenementen willen plannen via Cronofy.       https://docs.cronofy.com/policies/privacy-notice/

HubSpot
25 Eerste straat, 2e verdieping
Cambridge, MA 02141
VS

 

CRM-systeem       https://legal.hubspot.com/privacy-policy

12. Cookies

We gebruiken cookies. Tenzij u uw browser instellingen aanpast om cookies te weigeren, zullen wij (en deze derde partijen) cookies uitgeven wanneer u interactie heeft met VALPEO. Dit kunnen ‘sessie cookies’ zijn, wat betekent dat ze zichzelf verwijderen wanneer je VALPEO verlaat, of ‘permanente’ cookies die zichzelf niet verwijderen en ons helpen je te herkennen wanneer je terugkeert zodat we je een op maat gemaakte service kunnen bieden.

Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

13. Beleidssamenvattingen

Dit Privacybeleid is de enige geautoriseerde verklaring van VALPEO’s praktijken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens. Samenvattingen van dit Beleid gegenereerd door software van derden of anderszins (bijvoorbeeld in verband met het “Privacy Preference Platform” of “P3P”) hebben geen rechtsgeldigheid, zijn op geen enkele wijze bindend voor VALPEO, kunnen niet worden gebruikt als vervanging voor dit Beleid en vervangen of wijzigen dit Beleid niet.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn onderworpen aan en vallen onder de Belgische wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot en/of voortvloeiend uit de voorwaarden van dit Privacybeleid zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brussel/Gent, België.

© 2024 VALPEO – Alle rechten voorbehouden.

Versiebeheer:
Versie Auteur Datum Wijzigingen
0.1 Fabiaan Van Vrekhem 01/05/2018 Een document aanmaken
0.2 Tais Kellner 01/08/2023 Lay-out en inhoud bijwerken
0.3 Danny Baerts (externe DPO) & Tais Kellner 2/11/2023 Update van hoe we gegevens gebruiken, als gevolg van bijgewerkte website en CRM-activatie
0.4 Tais Kellner 17/04/2024 Jaarlijkse update + nieuwe branding

A