Executive Search & Selection

Vind leiders die kunnen navigeren doorheen disruptie en duurzaam succes kunnen stimuleren

Bij VALPEO versterken we de ontdekking, ontwikkeling en transformatie van leiders, waarbij we traditionele benaderingen overstijgen.

Strategisch omgaan met disruptie

Hoe? We identificeren leiders die in staat zijn om de uitdagingen van morgen aan te gaan en daarbij strikte functieprofielen of specifieke industrieën overstijgen. Onze Executive Search-filosofie gaat in tegen het idee dat leiderschap alleen gebaseerd is op prestaties uit het verleden. In plaats daarvan richten we ons op het voorspellen van hun potentieel voor toekomstige waardecreatie.

De juiste executive vinden betekent meer dan vaardigheden en ervaring matchen; het omvat het evalueren van de capaciteit van een leider om binnen een complexe en dynamische omgeving te functioneren en effectief bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van jouw organisatie. Onze Executive Search-aanpak richt zich op het begrijpen van de complexiteit van waardecreatie en hoe leiders beslissingen maken op uiteenlopende niveaus van complexiteit.

Culturele ontwikkeling sturen

We erkennen het belang van organisatie en cultuur en de behoefte aan leidinggevenden die kunnen gedijen binnen de unieke realiteit van jouw organisatie. We begrijpen de symbolische realiteit waarin mensen willen leven, de omgevingen die hun vaardigheden versterken en in harmonie zijn met hun waarden.

Zoeken naar duurzaam succes

Bij VALPEO verbinden we je met leiders die kunnen anticiperen op verandering, innovatie stimuleren en duurzame waarde creëren. Door de diepere aspecten mee te nemen, zorgen we voor een grotere kans op langdurig succes en een goede afstemming tussen de rol van de executive en de gewenste realiteit van jouw organisatie.

De volgende stap?

Uitzonderlijk leiderschap voor duurzame groei en succes. Start met een intakegesprek.

Services

Een CEO zoeken

De wereld van CEO’s is gebaseerd op de ambitie om strategische intenties te realiseren. De focus ligt niet alleen op ‘doen’, maar meer bewust op ‘zijn’. Ze zullen op een zinvolle manier betrokken raken en vorm geven aan een nieuwe identiteit om je organisatie relevant en onderscheidend te houden.

Ze zullen een wereld creëren waar al je belanghebbenden deel van willen uitmaken: aandeelhouders, klanten, werknemers, leveranciers, de natuur en de maatschappij. Onze CEO’s bekijken de activiteiten van de organisatie en de omgeving van alle stakeholders vanuit verschillende perspectieven. Als gevolg daarvan zullen ze je helpen te herdefiniëren en transformeren.

Zoeken naar leden voor de Raad van Bestuur

Bestuurders worden geleid door het verlangen om waarde te creëren. Ze investeren hun tijd en energie liever niet alleen in wat er is, maar ook in wat er zal zijn. Ze kijken vooruit en reageren op de non-stop veranderingsprocessen.

Ze zullen nieuwe vormen van waarde vinden en jouw organisatie ontwikkelen, hetzij als directeur, hetzij als directeur van hun functionele domein (financiën, HR, IT, operations, sales & marketing …). Ze co-creëren en gaan samenwerkingsverbanden aan met anderen om compleet nieuwe concepten te ontwikkelen die resulteren in een grotere toegevoegde waarde voor de organisatie.

Zoeken naar Senior Management

Managers worden geleid door het verlangen om alles om hen heen constant te verbeteren. Hun focus ligt op best practices, het toevoegen van efficiëntie en het versterken van jouw organisatie. Ze zullen begrijpen dat verschillende activiteiten binnen je organisatie elkaar beïnvloeden en dat samenwerking tussen verschillende afdelingen essentieel is.

Ze zullen uitzoeken hoe je organisatie werkt en ze zullen nieuwe best practices implementeren, als algemeen directeur of als manager van hun functionele domein (financiën, HR, IT, operations, sales & marketing,…). Als gevolg daarvan zullen ze professionaliseren en structuur toevoegen aan je organisatie.

Verwante diensten

Board Advisory

Executive Interim Management

Leadership Assessement

Management Review

Leaderhship Development & Coaching

Strategie
Mapping

Compensation & Benefits

Successieplanning

Hoe we je helpen

Het profiel verfijnen

Zodra de executive search opdracht is toevertrouwd, bespreekt je consultant de context en de intentie, de rol en het profiel. Omdat zowel de strategische als de operationele dimensie aan bod komen, begint elke opdracht met het afwegen van de rolcomplexiteit en het waarderen van de organisatiecultuur.

Marktonderzoek

Je kan rekenen op onze diepgaande branche-expertise en ons vermogen om relevante leidinggevenden te identificeren. Als jouw ambassadeur zullen wij je organisatie discreet, waarheidsgetrouw en aantrekkelijk presenteren en potentieel geïnteresseerden een nauwkeurige en levendige beschrijving van de functie geven.

De leider voor jouw unieke context

Geïnteresseerde kandidaten worden gebrieft, geïnterviewd en beoordeeld op basis van het vastgestelde profiel. Omdat we mensen en organisaties als twee zijden van dezelfde medaille beschouwen, zorgt onze beoordeling ervoor dat de beweegredenen van de leidinggevende in lijn zijn met de uitdagingen van de functie en dat de persoonlijke waarden in lijn zijn met de cultuur.

600+

executive search opdrachten

98 %

succesratio

86 %

klantenloyaliteit

Ontmoet jouw VALPEO-partners

Pascale Brants

José Veloso

Annelies De Schepper

Annemie Viaene

Stephan Soens

Catherine Maertens

Hester Vermeyen

Richard Vincent

Stefan Peetroons

Frank De Mey

Fabiaan Van Vrekhem

Cédric De Heyder

Filip De Cuyper

Wim De Mulder

Pratik Chandaria

2024-06-06T13:22:03+01:00
Go to Top