In een wereld waar de complexiteit van werk voortdurend toeneemt, is het essentieel voor organisaties om niet alleen te begrijpen hoe competent medewerkers vandaag zijn, maar ook welke waarde ze vandaag en mogen kunnen toevoegen. Zien hoe competent iemand is om gedelegeerde verantwoordelijkheden vormgeven is goed in een statische omgeving, maar in de wereld van vandaag waar autonomie en veerkracht steeds belangrijker worden is het essentiële een begrip te krijgen hoeveel waarde iemand kan toevoegen en bijgevolg hoeveel complexiteit iemand kan autonoom beheren zowel vandaag als morgen. Dit artikel duikt dieper in de noodzaak van potentieel analyse als kernonderdeel van toekomstbestendig werven en selecteren.

De grenzen van traditionele methoden

De traditionele benadering van werving en selectie heeft zijn nut bewezen, maar kent duidelijke beperkingen in een snel veranderende wereld. Het grootste probleem is dat deze aanpak oordeelt over een individu vandaag in de context van vandaag. De dynamische aard van menselijk potentieel en van de context wordt over het hoofd wordt gezien.

Een dynamische kijk op mensen brengt een inzicht in wat iemand competent maakt en wat de meerwaarde daarvan kan zijn zowel op korte als lange termijn. Bovendien is culturele fit een essentieel gegeven geworden omdat het belang van onderliggende afstemming en het kunnen vertrouwen op elkaar een basisvereiste is geworden om tot resultaat te komen.

De kracht van analyse van de persoonlijke dynamiek

Inzicht in de persoonlijke dynamiek laat enerzijds toe een concreet beeld te vormen van de context waarbinnen een persoon een reële bijdrage kan leveren – zowel vandaag als morgen – en anderzijds te bepalen wat zijn of haar meerwaarde kan zijn en wat er hem of haar mogelijks kan hinderen om tot een maximale realisatie en een optimale afstemming te komen. Op die manier krijgen organisaties een veel rijkere basis voor besluitvorming.

Eén aspect hiervan is het identificeren van de context waarin individuen het beste floreren. De complexiteitsoriëntatie geeft een realistisch beeld van het bewustzijnsniveau en de scope van de rollen die zij zowel vandaag als in de toekomst volledig autonoom zou moeten kunnen inschatten en invullen.

Complexiteitsoriëntatie en carrière paden

Samen met een grondige analyse van het waardenkader en het gedrag laat het toe om enerzijds de dynamiek te beschrijven die een persoon typeert en in de praktijk zal willen bewerkstelligen en anderzijds de daaraan verbonden toegevoegde waarde, hinderpalen of beperkingen en ontwikkelingsnoden.

En het laat toe om successie te plannen niet alleen voor de eerstvolgende rol maar voor de lange termijn, in functie van de groei in niveau van waardecreatie waar de organisatie zelf wil op inzetten.

Implementatie in Organisaties

Het implementeren van deze aanpak brengt een transformatief begrip binnen in de organisatie van hoe mensen en organisaties waarde creëren. Het laat toe om zich beter voor te bereiden op disruptie en er gewoon als een constante mee om te gaan, omdat het een inzicht brengt hoe de dynamiek van de mens aan de oorsprong ervan ligt.

Vooruitstrevende organisaties gebruiken geavanceerde assessment tools die zich focussen op het waarom van mens en organisatie en die zich niet beperken tot gedragswetenschappen maar de volledige humane wetenschap in overweging neemt. Deze tools helpen bij het samenstellen van teams waarin leden elkaar aanvullen en stimuleren tot groei.

Daarnaast speelt continue feedback een cruciale rol. Het stelt organisaties in staat om ontwikkeltrajecten af te stemmen op individuele behoeften en ambities, waardoor zowel werknemer als werkgever floreren.

Conclusie

Vertrekken vanuit een waardeperspectief vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in hoe we denken over werving en selectie; één die nodig is om succesvol te navigeren in een omgeving onderworpen aan disruptie. Door inzicht te verwerven in de dynamiek van mensen en hoe zij waarde creëren, stellen we organisaties in staat om niet alleen talent aan te trekken maar ook te behouden door hen kansen voor persoonlijke groei te bieden.

Deze benadering maakt bedrijven aantrekkelijker voor toekomstige talentvolle medewerkers omdat men veel meer gaat focussen niet alleen op wat ze kunnen maar wie ze zijn en willen worden — essentiële elementen voor duurzaam succes in onze steeds evoluerende wereld.

Over Richard Vincent

Richard Vincent is Partner bij VALPEO. Hij helpt leidinggevenden bij het managen van complexiteit en verandering, in eigen land en internationaal, met als doel toekomstbestendige en waardecreërende organisaties te bouwen om de ambities en resultaten van het bedrijf te realiseren.