Vlaams-BrabantonsiteMedicalMedicalContract onbepaalde duur

In het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven gaan we met zo'n 750 medewerkers en 120 artsen elke dag zorgvuldig en professioneel aan de slag, terwijl we dicht bij onze patiënten blijven. Dat wil zeggen: warm én resultaatgericht, eerlijk én genereus, efficiënt én toegankelijk, met ervaring én helemaal mee.
We kunnen als ziekenhuis bouwen op gedreven medewerkers en artsen. We werken multidisciplinair samen met collega's van ons ziekenhuis en ook met externe relaties uit ons ziekenhuisnetwerk Plexus en onze zorgpartners van de eerste lijn. Zo kunnen we duurzaam groeien vanuit een toekomstgerichte visie op onze identiteit als 'Community Hospital'. We blijven wendbaar en steeds op maat van mens en maatschappij, warm en onwrikbaar kwaliteitsvol. Dichtbij én Beter!
 
Om ons directieteam te versterken zijn we momenteel op zoek naar onze nieuwe (m/v/x) 

DIRECTEUR ZORG

Uw opdracht

 • Als lid van ons Directieteam geeft u mee vorm aan de missie en visie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.
 • U bent verantwoordelijk voor het departement zorg.  
 • U rapporteert aan de algemeen directeur. Als lid van het directiecomité bent u verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol en patiëntgericht zorgbeleid en -organisatie en dit in overleg en samenwerking met de andere directieleden .
 • U neemt initiatieven om in een uitdagende omgeving mee vorm te geven aan de toekomst van de zorg. U maakt deel uit van de werkgroep verpleegkundig directeurs van het Plexus ziekenhuisnetwerk.
 • Binnen de contouren van het goedgekeurde regionaal en individueel zorgstrategisch plan werkt u mee aan de uitdagingen op het vlak van onze zorg in de verdere uitbouw van ons ziekenhuis als ‘community hospital’. 

Uw profiel

 • U genoot een bacheloropleiding in de verpleeg- of vroedkunde en volgde ook een aanvullende masteropleiding in het management en beleid van de gezondheidszorg of u behaalde een gelijkwaardig diploma.
 • U hebt meer dan 10 jaar relevante ervaring in een leidinggevende zorgfunctie in een ziekenhuis,  bij voorkeur in een directiefunctie of een managementrol. U hebt een aanzienlijke ervaring in de aansturing van een verpleegkundig team.
 • U bent in staat een visie te ontwikkelen en mee te denken op strategisch niveau.  U bent een bruggenbouwer met de nodige tactische vaardigheden en houdt rekening met een evidente diversiteit aan stakeholders.
 • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en geeft uiteraard blijk van de nodige leidinggevende vaardigheden die toelaten om draagvlak te creëren en onze verpleegkundige teams verder te ontwikkelen.

Ons aanbod

 • Onze schaal laat toe om als ‘Directeur Zorg’ impact te hebben en om mee te bouwen aan de identiteit van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven binnen het zorglandschap van de Leuvense regio.
 • Ons ziekenhuis is in volle ontwikkeling. Eind april werd de nieuwe polikliniek geopend en we maken verdere plannen voor de uitbreiding van onze ambulante en dagchirurgische activiteiten. 

Interesse?

 • Mail uw CV samen met uw motivatie naar VALPEO ter attentie van Frank De Mey op het volgende adres: frank.demey@valpeo.com .
 • Voor meer informatie m.b.t. deze opportuniteit of indien u vragen hebt, kan u contact opnemen met Frank op 0473 25 24 23.